De la crearea sa, în 1952, misiunea Curții de Justiție a Comunităților Europene este de a garanta „respectarea legii în interpretarea și aplicarea" tratatelor.

Comisia este independentă de guvernele naţionale. Misiunea ei este să reprezinte şi să susţină interesele UE ca tot unitar. Comisia elaborează propuneri de legi europene noi, pe care le prezintă Parlamentului European (PE) şi Consiliului.De asemenea, Comisia este organul executiv al UE – cu alte cuvinte, este responsabilă pentru aplicarea deciziilor Parlamentului şi Consiliului. Prin aceasta se înţelege administrarea cotidiană a afacerilor Uniunii Europene: aplicarea politicilor, derularea programelor şi alocarea fondurilor.

Preşedinţia Consiliului este asigurată prin rotaţie, la fiecare şase luni. Cu alte cuvinte, fiecare stat membru UE preia controlul agendei Consiliului şi prezidează toate reuniunile pentru o perioadă de şase luni, promovând deciziile legislative şi politice şi negociind pentru realizarea unui compromis între statele membre.


Consiliul este principalul organ de decizie al UE. La fel ca Parlamentul European, Consiliul a fost înfiinţat prin tratatele fundamentale în anii ′50. Consiliul reprezintă statele membre, iar la reuniuni participă un ministru din fiecare guvern al statelor UE. În funcţie de subiectele de pe agenda de lucru, la reuniuni participă diferiţi miniştri.

Organizarea Parlamentului
Parlamentul European este singura instituţie supranaţională ai cărei membri sunt aleşi în mod democratic, prin vot universal direct. Parlamentul reprezintă cetăţenii statelor membre. Ales o dată la cinci ani, Parlamentul European este implicat în adoptarea a numeroase legi (directive, regulamente etc.) care influenţează viaţa fiecărui cetăţean.

Aproximativ 150 de euro in Romania si peste 1.500 de euro in Luxemburg.

Ingrijorari in Uniunea Europeana, nu numai in randul cetatenilor europeni, dar si in randul conducerii. Fostul presedinte al Comisiei Europene, Jacques Delors, este de parere ca, in curand, la nivel european ar trebui pus in discutie salariul minim european comun.

1 ianuarie 2002

Sunt introduse bancnotele si monedele euro.
Tiparirea, baterea si distribuirea acestora in 12 tari constituie o operatiune logistica de mare amploare. Sunt puse in circulaţie este 80 de miliarde de monede. Bancnontele sunt la fel pentru toate tarile.
Monedele au o fata comuna, cea care indica valoarea si una pe care figureaza emblema naţtonala. Toate circula liber.