La 9 mai 1950, Robert Schumann, ministrul de Externe al Franţei, citea la Paris, în Salonul Orologiului din Quai d'Orsay, celebra proclamaţie ce avea să schimbe soarta Europei. Prin ceea ce avea să rămână în istorie drept „Declaraţia Schumann", demnitarul francez propunea Germaniei şi altor state europene să pună "bazele concrete ale unei federaţii europene indispensabile pentru menţinerea păcii".  Franţa şi Germania decideau să pună în comun rezervele de cărbune şi oţel şi invitau toate ţările europene interesate să li se alăture.
Consiliul European de la Milano din 1985 recunoaşte oficial că punctul de construcţie a edificiului european a fost declaraţia Schumann, stabilind ca 9 mai să fie declarată Ziua Europei.
Simbolurile UE
Alături de steag, imn, moneda euro şi moto-ul „Unitate în diversitate", Ziua Europei reprezintă un simbol al identităţii Uniunii Europene. Drapelul European - 12 steluţe aurii dispuse în cerc pe un fond albastru, precum orele pe cadranul unui ceas - simbolizează unitatea, solidaritatea şi armonia între popoarele europene.
Numărul de stele de pe steag este fix şi nu are legătură cu numărul statelor membre ale UE. A fost ales ca simbol al perfecţiunii, unităţii şi plenitudinii. Steagul a fost adoptat iniţial de Consiliul Europei la 8 decembrie 1955, iar Comunitatea Europeană l-a adoptat la 26 mai 1986. Uniunea Europeană, care a fost înfiinţată prin Tratatul de la Maastricht, adoptat în 1991 şi intrat în vigoare în 1993, a adoptat, de asemenea, drapelul.
Imnul Europei este "Oda bucuriei" din Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven. Se cântă fără versuri şi a fost adoptat în 1985 de şefii de stat şi de guvern ai ţărilor membre. Imnul European nu înlocuieşte imnurile naţionale ale ţărilor UE, ci simbolizează valorile împărtăşite de statele membre, precum şi unitatea lor în diversitate.
Motto-ul Uniunii Europene este, începând cu anul 2000 - Unitate în diversitate şi a fost ales în urma unui concurs la care au participat 80.000 de tineri europeni.
Din 1999 moneda unică europeană a devenit Euro.
Bazele conceptului de monedă unică au fost puse de tratatele care stau la baza Uniunii Europene. Tratatul de la Roma din 1957 declara că piaţa comună este unul dintre obiectivele Comunităţii Europene.
Tratatul Uniunii Eurpene din 1992, de la Maastricht, a introdus Uniunea Economică şi Monetară şi a pus bazele monedei unice. În decembrie 1995, Consiliul European de la Madrid a decis ca moneda unică să poarte numele de "euro", iar începând cu 1 ianuarie 1999, euro a devenit moneda europeană unică. Bancnotele şi monedele euro au fost distribuite începând cu 2 ianuarie 2002.
Cum s-a ajuns la Uniunea Europeană de azi Tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951 a instituit Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, prin care se crea o piaţă comună a cărbunelui şi a oţelului între cele şase state fondatoare - Belgia, Republica Federală Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Ţările de Jos.
La 25 martie 1957, prin Tratatul de la Roma, cei şase au nstituit Comunitatea Economică Europeană(CEE), bazată pe o piaţă comună mai extinsă, incluzând o gamă largă de bunuri şi servicii. Taxele vamale între cele şase state au fost eliminate în totalitate la data de 1 iulie 1968, iar în cursul anilor 60 au fost create politici comune, în special în domeniul comerţului şi al agriculturii. Cum proiectul a fost unul de succes, alte trei state au decis să se alăture. Astfel, în 1973, are loc prima extindere a Comunităţii Europene, prin aderarea Irlandei, Regatului Unit şi Danemarcei. În iunie 1979 s-au organizat primele alegeri pentru Parlamentul European, iar în 1981 Grecia s-a alăturat Comunităţii, urmată de Spania şi Portugalia în 1986. Tot în 1986 a fost semnat Actul Unic European, privind realizarea pieţei unice europene.
Tratatul de la Maastricht din 1991 a creat Uniunea Europeană, care înlocuia Comunitatea Europeană, adăugând domenii de cooperare interguvernamentală structurilor comunitare integrate existente. La 1 ianuarie 1995, alte trei noi state - Austria, Finlanda şi Suedia - au aderat la UE.
În 1999 a fost introdusă moneda unică europeană - euro - pentru tranzacţii financiare (sub altă formă decât numerar), pentru ca din 2002 să fie emise bancnotele şi monedele euro. La mijlocul anilor ‘90, fostele state ale blocului sovietic Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia, cele trei state baltice care au făcut parte din Uniunea Sovietică - Estonia, Letonia şi Lituania - , una dintre republicile fostei Iugoslavii - Slovenia -, precum şi două state mediteraneene - Cipru şi Malta - au început demersuri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Negocierile privind statutul de viitor membru au fost deschise în decembrie 1997, iar extinderea de la 15 la 25 de state membre a avut loc în 2004, când 10 din cele 12 candidate au semnat aderarea la UE. La 1 ianuarie 2007 au aderat la Uniune şi celelalte două state candidate - România şi Bulgaria.
Aşadar, în prezent, Uniunea Europeană are un număr de 27 de state membre: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.  
Sursa: euroactiv.ro