Prezentare generală
Principiul libertăţii de stabilire, prevăzut de articolul 43 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, le permite antreprenorilor să înfiinţeze firme oriunde pe tot teritoriul UE.
    * Libertatea de stabilire (articolul 43 din Tratatul CE)
Datorită măsurilor luate de UE (printre care înfiinţarea punctelor de contact sau a ghişeelor unice), formalităţile de constituire a unei societăţi sunt în prezent mai uşoare, mai rapide şi mai puţin costisitoare. Puncte unice de contact.
Directiva europeană privind serviciile, care trebuie să fie pusă integral în aplicare până la sfârşitul lui 2009, obligă statele membre să simplifice toate procedurile legate de înfiinţarea unei unităţi prestatoare de servicii şi de desfăşurarea activităţilor sale specifice. Astfel, până la expirarea acestui termen, orice întreprindere sau persoană prestatoare de servicii ar trebui să aibă posibilitatea de a îndeplini toate formalităţile de înfiinţare (autorizare, notificare, autorizaţii de mediu etc.) de la distanţă, prin mijloace electronice, apelând la un ghişeu unic.

Ghişee unice pentru toate sectoarele economice.
Guvernele statelor membre au convenit ca, până la sfârşitul anului 2007, să realizeze următoarele etape:
    * crearea unor ghişee unice pentru înfiinţarea de societăţi, astfel încât antreprenorii să poată îndeplini toate formalităţile necesare (înregistrare, impozite, TVA, asigurări sociale, etc.) adresându-se unui punct unic de contact administrativ, fie fizic (un birou), fie virtual (un site de internet), fie existent în ambele forme;
    * reducerea timpului necesar înfiinţării unei întreprinderi la o săptămână;
    * reducerea taxelor de înfiinţare.

Deşi s-au înregistrat progrese în acest sens, gradul de conformare continuă să varieze considerabil de la o ţară la alta. Angajamentul a fost reînnoit odată cu adoptarea legii privind întreprinderile mici, prin care statele membre se obligă să scurteze timpul necesar obţinerii autorizaţiilor de funcţionare.
Consiliul Europei din decembrie 2008 a adoptat planul de redresare economică propus de Uniunea Europeană, care solicită statelor membre măsuri suplimentare de simplificare a procedurilor de înfiinţare a unei societăţi.
    * reducerea la zero a costurilor de înfiinţare a unei societăţi;
    * reducerea la 3 zile a duratei de înfiinţare a unei societăţi;
    * obligativitatea fiecărei ţări de a dispune de ghişee unice pentru noile întreprinderi.
    
UE va monitoriza progresele înregistrate de guvernele naţionale în direcţia îndeplinirii acestor angajamente.
Pentru a începe cu dreptul, orice întreprindere are nevoie nu doar de proceduri de înfiinţare simplificate, ci şi de o strategie comercială solidă, precum şi de surse sigure de finanţare.

Ajutor şi consiliere personalizată.
Enterprise Europe Network oferă informaţii şi consiliere antreprenorilor debutanţi.
SOLVIT oferă sprijin întreprinderilor care se confruntă cu probleme din cauza faptului că autorităţile naţionale aplică incorect reglementările privind piaţa comunitară.

Texte juridice ajutătoare.
    * Articolul 43 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene
    * Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile pe piaţa internă (JO L 376, 27.12.2006, p. 36-68)

Documente de referinţă.

    * Concluziile Consiliului de primăvară din 2006 (23-24 martie)
    * Concluziile Consiliului de iarnă din 2008 (11-12 decembrie)
    * Comunicarea Comisiei din 25 iunie 2008 "Gândiţi mai întâi la scară mică" - Un "Small Business Act " pentru Europa (COM/2008/0394 final)
    * Carta europeană pentru întreprinderile mici
    * Recomandarea Comisiei privind îmbunătăţirea şi simplificarea mediului de afaceri pentru înfiinţarea de noi întreprinderi (1997)
    * Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2008 :"Un plan european de redresare economică"
Sursa: www.ec.europa.eu