Proiectul se desfasoară până în decembrie 2009 şi are drept scop îmbunătăţirea accesului resortisanţilor ţarilor terţe (RTT) la informaţii referitoare la drepturile, îndatoririle şi oportunităţile de integrare în România, în vederea dezvoltării potenţialului acestora de a participa la viaţa socială, culturală, şi economică a societăţii gazdă. Activităţile proiectului constau în:
- întocmirea unui raport de cercetare, referitor la nevoile de informare ale RTT cu privire la drepturile, obligaţiile şi oportunităţile de integrare în societatea românească, prin intermediul a trei sesiuni focus-group cu RTT şi interviuri cu reprezentanţii amabasadelor şi ai instituţiilor cheie în integrarea RTT;
- realizarea, traducerea în trei limbi (engleză, turcă si cantoneză) şi distribuirea ghidului cu privire la drepturile, obligaţiile şi oportunităţile de integrare ale RTT în România;
- eveniment de lansare a ghidului şi dezbatere publică cu privire la integrarea RTT în România - organizarea unei campanii media şi a trei evenimente de promovare a ghidului în cadrul comunităţilor RTT din Bucureşti, Constanţa şi Cluj. Grupul ţintă al proiectului este format din cei aproximativ 49 000 de resortisanţi ai ţărilor terţe cu drept de şedere temporară aflaţi în România şi străinii ce doresc sau urmează să obţină un drept de şedere în România. De asemenea, proiectul vizează actorii implicaţi în domeniul migraţiei – instituţii publice, angajatori, sindicate – precum şi mass media şi comunitatea românească în general.
Partenerii proiectului sunt Fundaţia Soros România şi Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei – SAH ROM.
Sursa: Comunicat de presă Eurodesk Info