Olimpiada NeogreacaOlimpiada internaţională a elenismului se va desfăşura la Bucureşti în perioada 11 – 13 Septembrie 2014, sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale, cu implicarea Uniunii Elene din România şi sub înaltul patronaj al Comisiei de Învăţământ de la Camera Deputaţilor şi al Comisiei de Învăţământ din Senatul României.
Activitatea se înscrie în politicile de promovare a multilingvismului fiind expresia armoniei în privinţa convieţuirii dintre etniile care se află pe teritoriul ţărilor europene. La olimpiadă, sunt invitaţi să participe, alături de lotul reprezentativ al României, elevi din ţările limitrofe acesteia (Ucraina, Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria, Serbia etc.) dar şi din Grecia, precum şi din ţări unde există comunităţi greceşti.
1. Obiectivele etapei internaţionale a elenismului sunt:
  • cunoaşterea şi promovarea limbii neoelene în spaţiul european, prin activitatea comunităţilor din fiecare ţară;
  • receptarea valorilor etice şi culturale ale Greciei;
  • promovarea multiculturalităţii şi a convieţuirii în spaţiile naţionale şi în mediul internaţional.
2. Competiţia reuneşte elevi din România, selectaţi conform prevederilor Art. 4 din Regulamentul specific pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadei naţionale şi se organizează anual, în a doua săptămână din luna septembrie, la Bucureşti, de către Ministerul Educaţiei Naționale în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, la iniţiativa Uniunii Elene din România, care va cofinanţa activitatea.
3. Competiţia internaţională reuneşte elevi din învăţământul preuniversitar de stat şi particular din ţări în care fiinţează comunităţi greceşti şi în cadrul cărora sau în mediul şcolar, elevii studiază limbă şi civilizaţie neoelenă. Din fiecare ţară, pot participa câte cinci elevi.
4. Elevii vor fi însoţiţi de un cadru didactic de prestigiu, care va face parte din comisia centrală a olimpiadei, alături de profesorii desemnaţi din România.
5. Proba de concurs durează trei ore şi respectă precizările din anexa la Regulamentul specific. Se admite utilizarea dicţionarului pentru limba greacă modernă.
6. Comisia centrală a concursului va fi numită de M.E.N. în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competiţiilor şcolare.
7. Comisia care asigură organizarea concursului este numită de I.S.M. Bucureşti şi are următoarea componenţă:- inspectorul şcolar general al Municipiului Bucureşti;
  • inspectorii de specialitate din I.S.M.B.;
  • directorul şi directorul adjunct ai şcolii care va găzdui competiţia;
  • reprezentanţi ai Uniunii Elene din România.
8. Premiile şi menţiunile se acordă în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competiţiilor şcolare şi în baza ordinului de ministru de aprobare a cuantumurilor acestor distincţii.
9. Organizarea şi desfăşurarea etapei internaţionale a Olimpiadei elenismului se va face în regim de cofinanţare (MEN şi Uniunea Elenă din România).
10. Participanţii din alte ţări vor avea în atribuţii asigurarea transportului dus-întors, pentru participarea la etapa internaţională a olimpiadei.
11. Organizatorii vor asigura cazarea, masa, premiile şi programul cultural, conform prevederilor în vigoare pentru toate olimpiadele internaţionale desfăşurate în România.
 
Sursa: Roinfo.gr