Tipărire

Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi (ARCA-FRRM), împreună cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei - SAH ROM (ADO SAH ROM) şi Fundaţia Soros România au lansat în preajma sărbătorilor de iarnă ca și un cadou pentru străinii aflați în România, ghidul  „Bun Venit în România! Ghid de informare pentru cetăţenii din state terţe”. 
Publicaţia a fost realizată în cadrul proiectului „Bun venit în România! Îmbunătăţirea cunoştinţelor resortisanţilor statelor terţe (RTT) cu privire la drepturile, obligaţiile şi posibilităţile lor de integrare în societatea românească”, finanțat de către Comisia Europeană și Ministerul Administrației și Internelor, prin Fondul European de Integrare a Resortisanților Țărilor Terțe. Ghidul se adresează în mod direct străinilor care vin din state terțe şi al căror statut legal este diferit în multe aspecte de cel al cetăţenilor din Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European. Publicaţia facilitează participarea activă a străinilor la viaţa economică, socială şi culturală a țării gazdă, intenția organizațiilor care au redactat Ghidul, respectiv ARCA – Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi, Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizației – SAH ROM și Fundația Soros România – fiind aceea de a le ura cetățenilor din țări terțe un călduros „Bun venit în România!”. 
Ghidul de informare este structurat în câteva capitole mari, astfel încât informaţia să fie uşor accesibilă pentru fiecare dintre domeniile abordate. În prima parte sunt prezentate date generale despre România, valorile fundamentale ale societăţii româneşti, informaţii referitoare la structura, instituţiile şi legile fundamentale de funcţionare ale statului român, cadrul de reglementare legislativ şi instituţional în domeniul imigraţiei în România, programe naţionale de integrare ale imigranţilor, prezentarea drepturilor şi obligaţiilor fundamentale statuate în legislaţia internaţională şi cea europeană. Următoarele capitole conţin date specifice despre: dreptul de şedere în România, munca şi accesul pe piaţa muncii, educaţie şi cultură, serviciile sociale şi medicale, transport, accesul la locuinţă, familie, finanţe şi fiscalitate, participare la viaţa comunităţii, având anexate liste cu informaţii şi contacte utile. Ghidul de informare nu se substituie legislaţiei în vigoare şi ca atare, pentru subiecte particulare sau informaţii detaliate, cititorul este în mod constant direcţionat către sursele de informare competente. 
Beneficiari indirecţi ai ghidului sunt: Oficiul Român pentru Imigrări – la nivel central și teritorial, alte instituţii ale statului - în special cele care au responsabilităţi în domeniul gestionării imigraţiei şi al integrării străinilor, angajatorii, sindicatele, organizaţiile non-guvernamentale, asociaţiile străinilor, ambasadele ţărilor extra-comunitare, mass-media şi cetăţeanul român, în general. Publicaţia va fi disponibilă în format tipărit şi electronic, în limbile română, engleză, franceză, turcă şi chineză pe site-ul organizaţiilor care au participat la redactarea acestuia: www.arca.org.ro, www.soros.ro. 
Conform Oficiului Român pentru Imigrări, „la data de 31.08.2009, în România se aflau înregistraţi cu şedere legală 59.017 străini. Dintre aceştia, 49.497 cu şedere temporară şi 9.520 cu şedere permanentă. Din punct de vedere al scopului pentru care străinii au obţinut un drept de şedere temporară, cei mai mulţi erau membri de familie ai cetăţenilor români (17.264), în scop de studii (12.510) şi angajare (9.347). Din punct de vedere al ţărilor de origine, cei mai mulţi străini cu şedere temporară sunt din Moldova (16.134), Turcia (8.347) şi China (6.024). În ceea ce priveşte străinii cu şedere permanentă, cei mai mulţi sunt din China (2.057), Turcia (1.534) şi Siria (1.014)”. 

Ovidiu Palcu – RoMedia
Sursa foto: Google  

 

Accesări: 3118