Tipărire

Sume ameţitoare au fost cheltuite pentru premii (ilegale) în bani şi burse pentru oameni aleşi pe sprânceană, salarii pentru preoţi, cărţi bisericeşti pentru copii, proiecte care nu au legătură cu diaspora, deconturi după ureche, o serie de încălcări a numeroase legi şi hotărâri de guvern. Sunt doar câteva din neregulile descoperite de Curtea de Conturi la DRP. Curtea de Conturi a României a făcut, în perioada 9 ianuarie - 30 aprilie 2012, un control la Departamentul Românilor de Pretutindeni (DRP), pentru proiectele derulate în perioada 2010 - 2011. gazetaromaneasca.com a intrat în posesia Procesului Verbal al Curţii de Conturi, datat 30 aprilie, din care aflăm cum au fost cheltuite sumele destinate, teoretic, sprijinirii românilor din diaspora.
DRP este o entitate care administrează şi gestionează fondurile alocate dezvoltării relaţiilor cu românii de pretutindeni şi care funcţionează ca structură în cadrul aparatului de lucru al Guvernului României, în coordonarea primului-ministru. Până acum a fost condus de secretarul de stat Eugen Tomac. Chiar de la începutul Raportului aflăm că activitatea DRP în perioada 2010 - 2011 "nu a avut la bază o strategie privind sprijinirea activităţilor românilor care trăiesc în afara graniţelor ţării."
"Consecinţa neelaborării unei strategii naţionale, cât şi a unor programe concrete privind sprijinirea activităţilor desfăşurate de românii de pretutindeni se regăseşte în primirea şi finanţarea unor proiecte derulate de un număr restrâns de organizaţii, ce nu reprezintă ponderea românilor de pretutindeni şi nu rezolvă decât în parte problemele reale ale acestora. Respingerea finanţării unor proiecte a fost motivată, de cele mai multe ori, de neîntocmirea corectă a proiectelor, în condiţiile în care Ghidul de finanţare nu detaliază documentaţia pe tipuri de proiecte", se spune în Raportul Curţii de Conturi. DRP nu a încheiat parteneriate cu organizaţiile/asociaţiile reprezentative ale românilor de pretutindeni, relaţiile parteneriale fiind reprezentate de contractele de finanţare încheiate pentru fiecare proiect derulat, între DRP şi organizaţiile solicitante.
"Relaţia cu aceste asociaţii/organizaţii se desfăşoară prin intermediul reprezentanţelor diplomatice din ţările respective, care comunică prin infograme sau pe internet modificările care au loc în cadrul structurii acestora, cât şi acţiunile care au loc, de regulă, participând în calitate de invitaţi."
Auditorii de la Curtea de Conturi au descoperit şi nereguli la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică de bunuri, servicii şi lucrări. Cu excepţia unei achiziţii efectuată prin procedura de cerere de ofertă, în 2010, cât şi a cinci achiziţii, prin cerere de ofertă, în anul 2011, toate celelalte achiziţii publice au fost achiziţii directe. Există numeroase situaţii în care, fără a exista o solicitare expresă din partea DRP, achiziţia a avut la bază oferte transmise de către edituri, societăţi comerciale, agenţii de ştiri.
Curtea dă ca exemplu achiziţia a 2000 exemplare din cartea "Istoria Românilor de Ioan Aurel Pop" sau achiziţia a 4000 exemplare din revista "Lumea credinţei", precizând că "nu a existat o solicitare din partea asociaţiilor/organizaţilor românilor din străinătate, situaţie în care un număr mare de exemplare există pe stoc şi în acest moment". Referitor la proiectele derulate, Curtea a descoperit mai multe nereguli.
Prima neregulă: Acordarea de premii, în sumă de 448.200 lei, unor membrii ai comunităţilor româneşti, în condiţiile în care, potrivit dispoziţiilor legale în materie, pentru contribuţia acestora la promovarea valorilor naţionale, se acordă "distincţii" şi nicidecum sume de bani.
În perioada 2010-2011, printr-un număr de 51 proiecte întocmite la nivelul DRP (25 în anul 2010 şi 26 în anul 2011), în valoare totală de 448.200 lei, unui număr de 58 persoane, membri ai comunităţilor româneşti din afara graniţelor ţării, li s-au acordat nelegal un număr de 69 premii în bani.
Sumele acordate individual sunt cuprinse între 1.000 lei şi 21.000 lei (unele persoane fiind recompensate în ambii ani), fără a exista criterii de acordare şi bareme aprobate de ordonatorul de credite.
În privinţa calităţii deţinute de către membrii comunităţilor româneşti premiaţi, aceştia sunt, după caz, persoane cu sau fără funcţii de conducere în cadrul organizaţiilor non-guvernamentale, cadre didactice, preoţi, de regulă cetăţeni implicaţi în promovarea valorilor culturale, spirituale şi ştiinţifice româneşti.
În condiţiile în care niciun act normativ în domeniu nu prevede acordarea de premii în bani, aceste persoane puteau primi din partea autorităţilor române, în semn de recunoştinţă, funcţie de aprecierea meritelor personale, medalii, titluri onorifice, ordine.
In perioada 2010 – 2011, în condiţiile în care în procedura de atribuire, derulare şi finanţare a proiectelor finanţate de DRP, respectiv în Ghidul de finanţare a proiectelor, nu se precizează baza legală a efectuării şi decontării unor cheltuieli de această natură, neexistând precizări exprese, respectiv limite maxime privind cheltuieli de acest tip, s-au acceptat la decontare cheltuieli privind organizarea unor mese oficiale sau cheltuieli zilnice de masă, pentru acţiuni la care a participat un număr mare de persoane.
Mai multe amănunte despre neregulile DRP găsiţi citind articolul complet la link-ul:
www.gazetaromaneasca.com/focus/diaspora/3271-raportul-curii-de-conturi-dezvluie-dezastrul-de-la-drp.html
Sursa: Gazeta Romaneasca, autori Andi Rădiu, Sorin Cehan  

Accesări: 2088