Tipărire

Încet, încet, se pare că fenomenul migraţiei înspre România începe să prindă rădăcini. În prezent numărul străinilor care au ales ţara noastră pentru a se stabili este considerabil de mic comparativ cu Grecia. Totuşi de la an tot mai multe persoane dn afara Uniunii Europe aplică în România pentru vize de şedere de lungă durată, permise de muncă sau statutul de refugiat. 

Mai multe fundaţii şi organizaţii non guvernamentale din România se gândesc la aceste categorii sociale noi pentru ţara noastră şi lansează proiecte dedicate comunităţilor de străini din România.
Fundaţia Soros, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii (ARPS) anunţă lansarea proiectului „Studiu asupra fenomenului imigraţiei în România. Integrarea străinilor în societatea românească”.Proiectul este finanţat prin Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” al Uniunii Europene, gestionat în România de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Schengen ca Autoritate Responsabilă şi Oficiul Român pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.
Proiectul va fi implementat timp de un an şi a debutat în luna mai anul curent. Scopul proiectului vizează îmbunătăţirea gradului de cunoaştere privind fenomenul imigraţiei în România şi susţinerea integrării sociale a resortisanţilor ţărilor terţe cu drept de şedere legală în România.
Activităţile proiectului constau în: - o diagnoză a situaţiei actuale şi o previziune a tendinţelor fenomenului imigraţiei în România - un studiu referitor la situaţia străinilor în România şi la percepţia populaţiei asupra străinilor şi a integrării resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) în societatea românească. Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de populaţia din România şi în mod special de populaţia din zonele cu o concentrare a comunităţilor RTT, de străinii cu şedere legală pe teritoriul României, de instituţiile publice responsabile, respectiv autorităţile române la nivel central şi local, precum şi de organizaţiile neguvernamentale implicate în gestionarea imigraţiei şi integrarea RTT.
Printre cele mai importante rezultate preconizate ale proiectului se numără: - creşterea gradului de informare asupra fenomenului şi tendinţelor imigraţiei în România - îmbunătăţirea cunoaşterii populaţiei asupra fenomenului imigraţionist, pentru diminuarea excluziunii sociale şi a practicilor discriminatorii la adresa RTT - creşterea accesibilităţii RTT la informaţii privind serviciile publice şi programele oferite de ORI şi alte instituţii şi organizaţii - creşterea capacităţii autorităţilor de a oferi RTT servicii integrate, adaptate realităţilor existente şi în vederea gestionării eficiente a imigraţiei Informaţiile rezultate prin proiectul „Studiu asupra fenomenului imigraţiei în România.
Integrarea străinilor în societatea românească” îşi propun să constituie o bază solidă de fundamentare a politicilor publice dezvoltate de autorităţile române în domeniul imigrării şi integrării străinilor.
 Pentru informaţii suplimentare vă invităm să contactaţi pe: Iris Alexe, Manager proiect Fundaţia Soros tel. 021 212 11 0 1 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Ovidiu Palcu – Balkania Contemporană 

 

Accesări: 3554