România cheltuieşte 2 milioane de euro pentru a aduce în ţară 1.000 de viitori şomeri.
În loc să se ocupe de reîncadrarea în mun­că a şomerilor din ţară, Agenţia Naţio­nală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) consumă 10 milioane de lei (peste două milioane de euro) pentru a readuce în România 1.000 de muncitori plecaţi la lucru în Italia.
Proiectul derulat de instituţia statului vine pe fondul unei crize fără precedent a locurilor de mun­­că, persoanele cuprinse în acest program riscând să îngroaşe rându­rile celor fără ocupaţie. Suma pe care agenţia o are la dispoziţie va ajuta la „modernizarea şi în­tă­ri­rea capacităţii ANOFM pentru a sprijini în­toar­ce­rea muncitorilor români din Italia. Obiectivul specific îl constituie definirea unui model de serviciu de ocupare personalizat, bazat pe dezvoltarea unei reţele transnaţio­na­le de mediere a locurilor de muncă vacante”. Potrivit repre­zentanţilor ANOFM, proiectul va avea o durată de 20 de luni şi va dispune de un buget total de 10.516.269 de lei.
Momentul ales pentru derularea acestui program este cel puţin ciudat dacă ţinem cont de faptul că piaţa muncii din ţara noastră a su­ferit transformări dramatice în ultima perioa­dă. Dacă acum doi-trei ani o astfel de iniţiativă era bună, acum se dovedeşte doar o cheltuială inutilă de fonduri care în mod normal trebuiau utilizate pentru susţinerea creşterii gra­du­lui de ocupare în ţară. Din câte se pare însă, traseul banilor a fost stabilit şi nimic nu poate interveni pentru a schimba lucrurile.
Mai mult, ANOFM a făcut publice şi rezultatele spre care tinde: „Definirea aşteptărilor la în­toarcerea în România a 1.000 de cetăţeni ro­mâni din Italia, identificarea caracteristicilor serviciilor de ocupare din Italia, din trei re­giuni cu populaţie de origine română, defi­ni­rea nevoii de forţă de muncă specializată în Ro­mânia prin contactarea a 200 de agenţi economici, definirea caracteristicilor a 1.000 de lo­curi de muncă vacante din România, crea­rea unui model de serviciu de mediere trans­na­ţio­nală, definirea unei platforme web, suport pen­tru activităţile proiectului, formarea unui număr de 100 de consilieri din ANOFM care să utilizeze noul serviciu, implicarea unui număr de 30 de organizaţii din România şi Italia într-un plan de comunicare pentru diseminarea informaţiei şi menţi­ne­rea legăturilor cu comunitatea română din Italia”.
Sursa: Saptamana financiara
Foto: google