DPRRPDepartamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni organizează până pe 24 februarie 2015 sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru proiectele destinate sprijinirii activităţii românilor de pretutindeni.
Asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile, instituţiile, persoanele fizice autorizate, precum si persoanele juridice atât din străinătate, cât și din România, legal constituite pot  depune  cererile de finanţare.
Asta se poate face fie personal, fie prin corespondenţă recomandată sau curier lasediul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.
Adresa este Bulevardul Primăverii, nr. 22, sector 1, cod poştal 011972, Bucureşti, România.
Cererile de finanţare trebuie să respecte coordonatele stabilite de Ghidul de finanţarepublicat pe pagina de internet a DPRRP (www.dprp.gov.ro),  precum şi termenul limită de depunere:24 februarie 2015  (data poştei).
Cererile trimise după această dată nu sunt eligibile.
Anunţul privind rezultatul selecţiei de proiecte şi respectiv, lista beneficiarilor finanţărilor nerambursabile, va fi publicat pe pagina de internet a DPRRP,www.dprp.gov.ro.

 

Deea Mazilu – RoMedia.gr