Tipărire
dosar pensionarePentru a depune dosarul de pensionare NU este necesar să vă deplasațiîn afara razei localității de domiciliu. În cazul persoanelor care au lucrat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori a Spaţiului Economic European drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare (legislația UE) şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare, în materie de pensii.
Vârstele de pensionare sunt, de regulă, diferite de la un stat la altul. Pe cale deconsecinţă, fiecare stat va stabili pensia la data îndeplinirii condiţiilor potrivit legislaţiei proprii.
Drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii.
Pentru stabilirea drepturilor de pensie  pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată partială, de invaliditate și de urmas,persoana indreptățită se adresează unei singure instituții, în statul de reședință, cererea astfel depusă fiind transmisă către toate instituțiile, din toate țările unde persoana respectivă a muncit și cotizat la sistemul asigurărilor de stat.
 Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu (reședință)va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii (între țări) este asigurată prin intermediul formularelor europene standardizate de legătură.
Stabilirea drepturilor de pensie se face cu respectarea următoarelor principii:
Principiul totalizării perioadelor de asigurare în vederea stabilirii și acordării drepturilor,
ceea ce presupune ca instituția competentă, la calcularea drepturilor ce îi revin unui lucrător migrant, ia în considerare atât perioadele de asigurare realizate în propriul stat, cât și perioadele realizate în celelalte state membre, drepturile fiind calculate de fiecare stat, proporțional cu perioada de asigurare;
Principiul exportului prestațiilor, ceea ce presupune dreptul unui lucrător migrant de a beneficia de prestațiile dobândite în statele în care și-a desfășurat activitatea (în general prin conversie valutară și tranfer bancar), pe teritoriul statului de domiciliu;
Principiul bunei cooperări administrative transfrontaliere, principiu conform căruia instituțiile statelor membre trebuie să își acorde bunele oficii și să acționeze ca și cum ar aplica propria legislație la solicitarea instituțiilor altor state membre.

Deea Mazilu – Romedia.gr

Sursa:mae.ro
Accesări: 3143