Tipărire
numere strainiRestricția ca mașinile înmatriculate în alte state se să afle pe teritoriul Republicii Moldova doar 180 de zile timp de un an a fost eliminată de Guvern.
Prin această modificarea operată, autoritățile speră să contribuie la majorarea fluxului mijloacelor de transport ce vor fi introduse pe teritoriul țării și astfel vor fi încasate mai multe taxe la bugetul de stat.
Mai exact, Guvernul a modificat articolul 10, alineat (3) al Legii cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice. Articolul în cauză se referă la introducerea și scoaterea în / din țară a mijloacelor de transport auto.
Potrivit, ministrului Finanțelor, Anatol Arapu, modificarea cadrului legal referitor la termenul de introducere a mijloacelor de transport pe teritoriul Republicii Moldova vine să amelioreze condițiile de introducere a autovehiculelor neînmatriculate în țara noastră. Oficialul își argumentează această poziție inclusiv prin introducerea, în octombrie 2012, a taxei de utilizare a drumurilor. „Scoaterea restricției de a introduce mijloace de transport neînmatriculate în Republica Moldova pe un anumit termen va influența pozitiv la creșterea fluxului mijloacelor de transport introduse pe teritoriul țării și se vor încasa și mai multe taxe la bugetul de stat”, a declarat Arapu.
Cu alte cuvinte, autovehiculele înmatriculate în alte state se vor putea afla pe teritoriul Republicii Moldova atât timp cât deținătorul va achita taxa de utilizare a drumurilor și Cartea Verde. Asta dacă inițiativa va fi susținută și de Parlament.
Prezentăm mai jos articolul 10, alineat (3) din Legea sus-menționată, înainte și după modificarea propusă de Guvern.
Acum acest articol prevede că:
(3) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente, prin derogare de la prevederile art. 20 al Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate, pe un termen de până la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni, în regimul vamal de admitere temporară, cu achitarea vinietei şi cu respectarea următoarelor condiţii:
a) mijloacele de transport auto se află la evidenţă permanentă în alte state;
b) persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare;
c) mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară;
d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri şi de pasageri;
e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto declarat prin acţiune, informaţia respectivă incluzîndu-se în Registrul de stat al transporturilor.
(31) Nerespectarea condiţiilor stabilite la alin. (3) lit. a)-d) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
(32) Mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi declarate prin acţiune şi abandonate pe un termen de peste 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni se asimilează cu cele declarate prin acţiune.
(33) Mijloacele de transport introduse în condiţiile alin. (3) nu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare decît cel stabilit de prezentul articol, indiferent de persoanele care le introduc.
Acum acest articol prevede că:
(3) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente, prin derogare de la prevederile art. 20 al Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate, pe un termen de până la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni, în regimul vamal de admitere temporară, cu achitarea vinietei şi cu respectarea următoarelor condiţii:
a) mijloacele de transport auto se află la evidenţă permanentă în alte state;
b) persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare;
c) mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară;
d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri şi de pasageri;
e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto declarat prin acţiune, informaţia respectivă incluzîndu-se în Registrul de stat al transporturilor.
(31) Nerespectarea condiţiilor stabilite la alin. (3) lit. a)-d) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
(32) Mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul Republicii Moldova fără a fi declarate prin acţiune şi abandonate pe un termen de peste 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni se asimilează cu cele declarate prin acţiune.
(33) Mijloacele de transport introduse în condiţiile alin. (3) nu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare decît cel stabilit de prezentul articol, indiferent de persoanele care le introduc.
Termenul de 180 de zile din 12 luni, acordat ca perioadă de ședere pe teritoriul Republicii Moldova mașinilor înmatriculate în alte state a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012.
 
 
Deea Mazilu - RoMedia.gr
Sursa:unimedia
 
Accesări: 2389