Evident este vorba de Ambasada şi Consulatul României la Atena. 
Accesând site-ul ambasadei, am remarcat cu stupoare si destul de multă supărare, diferite opinii sau mai bine zis modul în care este folosit internetul pentru a-şi exprima diferiţi indivizi anonimi părerea. Ambasada României este un organ al statului Român in afara teritoriilor româneşti, acest organ reprezintă, mai întâi de toate, interesele României, funcţiile şi atribuţiile acestui organ nu vor fi obiectul acestui articol, ci modul prin care unii cetăţenii români înţeleg sau cred ei că ar trebui sa funcţioneze acest organ al statului. 

Suntem europeni dar gândim balcanic, şi nu doar noi masele muncitoare, ci şi politicienii noştri. Obiceiurile balcanice sau mai bine zis kareklokentavros este cuvântul grecesc care se potriveşte de minune nouă, balcanicilor. Kareklokentavros este format din două cuvinte, karekla şi kentavros, unul înseamnă scaun, iar celălalt centaur.