Tipărire
sandra.pralongCum “sapă” consilierul Președintelui, Sandra Pralong, românii din străinătate în Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării?! 
... O demisie a consilierului ar fi o dovadă de respect de sine și de regret a celor expuse...
Cine se gândea că răsfoind o simplă sinteză a întrunirii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării vom descoperi declarații contra diasporei?!!
Sandra Pralong, consiliera președintelui României, Klaus Iohannis, tocmai pe teme despre și cu românii de pretutindeni, face declarații șocante, dar… atenție, acestea sunt păreri personale, după cum stă scris în actul dat publicității de comisie.
Luând parte la lucrările comisiei din ziua de 15 martie 2016, în care deputatul Mircea Lubanovici a prezentat pe scurt sesizarea Excelenţei Sale, Vasile Popovici, ambasadorul României la Lisabona, privind organizarea „Zilei Românilor din Portugalia” consilierul prezidențial ia cuvântul să ne prezinte părerile personale.
Sandra Pralong declară că: „pentru treaba pe care trebuie să o facă asociaţiile, fondurile trebuie să vină din comunitate, de la surse terţe, nu de la stat”, după cum se arată în documentul public cu denumirea: Parlamentul României, Camera Deputaţilor, Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, publică pe site-ul cdep.ro, SINTEZA lucrărilor Comisiei din zilele de 15 şi 17 martie 2016.
Tema supusă discuției s-a referit la organizarea „Zilei Românilor din Portugalia” de către Ambasada României din Lisabona, proiect care anul trecut a fost desfășurat de DPRRP care, atenție, a fost deficitar în organizare, după cum afirmă în aceeași ședință Petre Guran – Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe – DPRRP.
„Acesta este un proiect iniţiat şi desfăşurat de Ambasada României de la Lisabona în colaborare cu mediul asociativ românesc din Portugalia, care în anii anteriori a beneficiat de susţinerea financiară a DPRRP," se menționează în comunicat.
Dacă Mircea Lubanovici, Aurelian Mihai ori Petre Guran au susținut ideea organizării acestui eveniment cu sprijin din bugetul de stat însă sub egida unei organizații nonguvernamentale și nonprofit, Sandra Pralong și-a expus părerile personale în care autoritățile să sprijine diaspora în a-și găsi sponsori (în străinătate!) pentru a-și autoorganiza activitățile. Mai mult consilierul prezidențial al diasporei este de părere că diaspora trebuie să își organizeze activitățile din fonduri proprii și nu de la stat!!!
Ne reamintim aici, declarațiile nu numai ale Sandrei Pralong, dar și ale președintelui României, respectiv: „Diaspora este prioritatea noastră!”. Au uitat însă reprezentanții noștri să menționeze la ce anume suntem O prioritate??? La a transmite bani în țara natală căreia nu îi pasă de noi și urmașii noștri? Ori la a ne arăta cum să vorbim sponsorului român care nu știe cum să ne dea afară pe ușă când deschidem gura de vreo sponsorizare?! (cel puțin așa stă treaba la Atena).
Ultima declarație ne arată că prioritatea consilierului prezidențial nu constă în a sprijini Sărbătoarea Românilor din Portugalia!! Peste puțin timp vom afla că și a ne învăța copiii limba română este tot prioritatea diasporei, și numai! Cum a fost de altfel până acum câțiva anișori când au început să aloce sume pentru desfășurarea acestor cursuri, sume care, sunt în măsură să nu te lase să mori, dar nici să trăiești. Acest aspect îl cunoaște doamna Pralong de acolo de la București? Ori scaunul este situat prea sus și nu se vede bine?! Păcat! Inițial, românii s-au bucurat să aibă o consilieră - purtător de cuvânt al diasporei în fața președintelui României sperând că domnia sa va înțelege și sprijini eforturile acestor veșnic voluntari cu drag de patrie care cinstesc România peste hotare prin activitățile lor fie individuale, fie de grup! Vedem insă că alta spunem, alta facem! Sandra Pralong ne dă soluția autofinanțării activităților noastre - Evrika!!! La așa declarații și soluții nu ne rămâne decât să vă transmitem Sincere Felicitări!!
Redăm mai jos… părți din sinteza  lucrărilor Comisiei din zilele de 15 şi 17 martie 2016, în care există toate declarațiile menționate mai sus, cu mențiunea că întregul document îl găsiți la link-ul http://www.cdep.ro/comisii/diaspora/pdf/2016/sz0315.pdf
„Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15 şi 17 martie 2016.
La lucrările comisiei din ziua de 15 martie 2016, au participat în calitate de invitaţi: doamna Sandra Pralong – consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, domnul Petre Guran – Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul politici pentru relaţia cu românii de pretutindeni (DPRRP), precum şi doamnele Diana Rusu – consilier şi Simona Carsoche – referent în cadrul DPRRP.
După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, la care au fost adăugate la propunerea domnului deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei, discuţii cu privire la deplasarea în Ucraina, domnul deputat Mircea Lubanovici a prezentat pe scurt sesizarea Excelenţei Sale, domnul ambasador Vasile Popovici, ambasador al României la Lisabona, privind organizarea „Zilei Românilor din Portugalia”.
Conform deciziei DPRRP organizarea „Zilei Românilor din Portugalia” urmează să fie preluată de o asociaţie. Anterior, acest eveniment a fost organizat prin intermediul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni. Această decizie, după cum preciza Excelenţa Sa domnul ambasador Vasile Popovici, ar putea conduce la întreruperea acestui eveniment având în vedere fondurile mici de care dispune Ambasada, precum şi posibilitatea de găsire a unei asociaţii într-un timp foarte scurt, acest eveniment având loc în ultima duminică a lunii mai. (...)
În intervenţia sa, domnul preşedinte Mircea Lubanovici a precizat că este de datoria autorităţilor române să sprijine românii din afară. Având în vedere importanţa colaborării dintre instituţiile statului la şedinţa Comisiei au fost invitaţi doamna Sandra Pralong – consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, domnul Petre Guran – Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe - DPRRP. De asemenea, domnul secretar de stat Guran, a subliniat faptul că în anul 2015, la solicitarea Ambasadei României la Lisabona, DPRRP şi-a asumat acest proiect ca fiind unul propriu. Rolul DPRRP s-a rezumat la a încheia contracte şi a efectua plăţi către artiştii şi prezentatorii invitaţi de organizatori şi de către furnizorii de bunuri pe plan local. Din păcate, experienţa de anul trecut a fost una negativă, decontarea şi plăţile fiind efectuate cu întârziere, iar pentru plata cazării artiştilor a fost necesară deplasarea directorul adjunct la Lisabona, conducând la dificultăţi în avizarea documentaţiei şi în efectuarea plăţilor. (...)
După cum a mai menţionat domnul secretar de stat Petre Guran, pentru anul 2016, Departamentul şi-a asumat public principiul conform căruia toate proiectele să fie evaluate în baza unei selecţii transparente şi deschise. În opinia sa, acest eveniment este unul simbolic, relativ simplu din punct de vedere administrativ. Acest tip de eveniment fiind organizat şi de alte comunităţi de români. Domnul preşedinte Mircea Lubanovici a precizat că ar trebui găsită o soluţie pentru a nu periclita desfăşurarea acestui eveniment şi a adus în atenţia invitaţilor şi a membrilor Comisiei afirmaţia domnului preşedinte Klaus Johannis la evenimentul Diaspora românească, faptul că „Diaspora este o prioritate naţională pentru România”, afirmaţie ce a fost bine primită de românii din afara graniţelor.(...)
Doamna Pralong a precizat că pe de o parte, evenimentul organizat la Lisabona este o acţiune care are succes și a menţionat abilitatea și tenacitatea domnului ambasador Popovici de a implica comunitatea și de a face o acţiune foarte valoroasă pentru românii din Lisabona și pentru cetăţenii din R. Moldova, iar pe de altă parte a subliniat faptul că este momentul ca lucrurile să fie instituţionalizate și că este important ca atunci când un minister impune reguli noi, ele să fie respectate de toată lumea, în primul rând de statul care le propune. În aceste condiţii, doamna Consilier de stat a precizat ca potenţială soluţie, pentru organizarea evenimentului „Ziua românilor din Portugalia”, implicarea în vederea facilitării găsirii fondurilor necesare acţiunii de la sponsori privaţi și implementarea proiectului prin intermediul unui solicitant privat, ca asociaţie, care să beneficieze și de ajutorul Ambasadei. În acest sens a fost menţionat evenimentul de la începutul lunii martie, de la Roma, la care a participat împreună cu dl Dan Stoenescu, ministru delegat pentru românii din afara graniţelor ţării și membri ai Comisiei. Evenimentul a întrunit aproximativ 6000 de români şi a fost organizat exclusiv cu bani privaţi, de la asociaţii și alte surse private. Totodată, doamna Consilier de Stat a amintit că statul român prin minister şi ICR tocmai se pregătește să lanseze un proiect de concurs pentru Ziua românilor de pretutindeni prin care asociaţiile sunt încurajate să ridice fonduri pentru a face acţiuni în teritoriu. De asemenea, doamna Pralong a subliniat că pentru treaba pe care trebuie să o facă asociaţiile, fondurile trebuie să vină din comunitate, de la surse terţe, nu de la stat. (...)
Doamna Consilier de Stat Pralong a precizat că... trebuie schimbată optica în care asociaţiile depind exclusiv de stat şi de finanţarea statului şi să fie încurajate să facă strângere de fonduri din comunitate, dependenţa faţă de stat fiind nocivă...”
În acest context, considerăm că o demisie a consilierului ar fi o dovadă de respect de sine și de regret a celor expuse, contrar cu cele anunțate în campania electorală care l-a făcut pe șeful acesteia Președintele României!! Așadar, doamnă Pralong, este momentul să ne spuneți adio!
Ana Țuțuianu – Ziarul Online Românesc din Grecia, Romedia.gr 
Accesări: 6182