Cetatean roman cu domiciliul in Republica Elena (CRDS)
Cetatenii romani care se stabilesc in Grecia (minori sau majori), pot solicita pasapoarte simple cu mentiunea « titularul are domiciliul in Grecia ». Documentele necesare sunt :
- formular nr.5, completat de catre solicitant in 3 exemplare
- permisul de sedere eliberat de autoritatile elene valabil cel putin 1 an sau, dupa caz, pasaportul sau buletinul de identitate elen. Pentru persoanele care solicita pentru prima data un pasaport CRDS, permisul de sedere trebuie sa fie valabil cel putin 1 an ;

In cazul in care valabilitatea cartii de identitate este expirata, aceasta poate fi obtinuta prin imputernicire autentificata de Sectia Consulara a Ambasadei.

Cetatenilor romani minori li se permite iesirea din Romania numai insotiti de o persoana fizica majora, daca sunt prezentate in situatiile prevazute de art.30 din Legea nr. 248/2005, dupa caz, urmatoarele documente :

La cerere, Sectia Consulara efectueaza urmatoarele servicii :

La cererea cetatenilor romani sau a fostilor cetateni romani cu domiciliul in Grecia, se pot procura din Romani urmatoarele acte :

Cetatenii romani, aflati legal in Grecia, care doresc sa se casatoreasca pe teritoriul Republicii Elene, in fata autoritatilor elene, trebuie sa fie in posesia urmatoarelor documente :

CETATENIA ROMANA
 a)  Redobandirea cetateniei romane
 Potrivit art.10 din Legea cetateniei romane nr.21/1991 republicata in Monitorul Oficila partea I nr.98/06.03.2000