pasaport 3Dezbaterea, astăzi, în procedură de urgență în Camera Deputaților a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2014 privind modificarea Legii nr. 198/2008 care privește serviciile consulare nu aduce vreo veste nouă românilor de pretutindeni.
Legea cu privire la taxe și la nivelul taxelor consulare care se percep în misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate adoptată nu aduce mari modificări la nivelul taxelor consulare, cu excepția gratuității la eliberarea unor documente pentru copiii între 0 și 6 ani, care au fost aprobate încă din noiembrie trecut.
„Incredibil! Amendamentele pe care le-am adus pentru gratuitate in cazul titlurilor de calatorie pentru minorii cetateni romani, nu au fost votate si de către majoritatea parlamentara, decat de cativa dintre deputații care au inteles demersul. Oameni buni, minor inseamna orice cetatean pana la 18 ani. Nu inteleg propunerea absurda a Guvernului de a da gratuitate doar pana la 6 ani. Este o discriminare! Asa ceva este nepermis! Oare cum vor privi un parinte si un copil de 7 ani cand vor vedea ca statul roman ii taxeaza la ghiseul consulatului????”, scrie Aurelian Mihai, deputat diaspora pe pagina personală de facebook.
Ana Țuțuianu - Ziarul Online Românesc din Grecia, Romedia.gr 
 
Lista cu taxele consulare este următoarea:

 

SERVICIILE CONSULARE
pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

Ni

crt.

Denumirea serviciilor

Taxa în
euro


A. Documente de identitate şi călătorie

1

înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei
cărţi electronice de identitate


15

2

Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie

40

3

Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu electronic

59

4

Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu temporar

20

5

__ I

Contravaloarea blanchetei unui titlu de călătorie pentru cetăţeni
români, precum şi a unui titlu de călătorie pentru străinii care
beneficiază de statutul de refugiat sau de protecţie subsidiară
acordate de România şi pentru membrii de familie ai acestora. în
cazul cărora s-a solicitat reunificarea familiei


5.2

B. Vize
1

Viza de tranzit aeroportuar

60

2

Viza de tranzit

60

3

Viza de scurtă şedere

60

4

Viza de lungă şedere

120

C. Servicii notariale
1

Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de

natura acestuia:

- un exemplar

40- pentru fiecare exemplar în plus

10

2

Legalizarea semnăturii traducătorului

40

3

Legalizarea unei copii de pe înscrisuri

10
4

Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată

30

5

Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe
român, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române care
urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de
pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în
România


30

6

Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de
pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială şi
de pe orice alt document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi
în România. în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar:


-  pentru valori de până la 50.000 euro

-  pentru valori între 50.001 - 100.000 euro

-  pentru valori între 100.001 - 500.000 euro

-  pentru valori între 500.001 - 1.000.000 euro

-  pentru valori peste 1.000.000 euro

300
600
900
1.500
3.500 +
0,1% din
valoare


7

Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele
misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină


10

8

Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină

30

9

Legalizarea traducerii efectuate

20

10

Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular

20

11

Eliberarea unui certificat de cutumă

30

12

Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de
părţi


30

13

Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor,
inclusiv schimbarea comandantului de navă. sau prelungirea
valabilităţii actului de convenţie al unei nave


30

14

înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a
jurnalului de maşini


30

15

Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele
construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se schimbă clasa


300

D. Servicii de stare civilă

1

înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare
române


90

2

înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în
registrele de stare civilă româneşti. în termen de 6 luni de la data
înregistrării naşterii / căsătoriei la autorităţile străine


90
3

Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în
registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la
data înregistrării naşterii / căsătoriei la autorităţile străine


135

4

Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc
sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc


45

5

înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe marginea unui act
de stare civilă românesc


30

6

Eliberarea unui extras de stare civilă

30

E. Servicii diverse

1

înregistrarea cererii de acordare / redobândire a cetăţeniei române în
condiţiile art. 10, alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr 21/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare


60

2

înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia română

600

3

înregistrarea cererii de verificare a statutului juridic al unei persoane
fizice în raport cu statul român


30

4

Eliberarea dovezii de cetăţenie

10

5

Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din
străinătate


30

6

Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc

30

7

Intermedierea procedurii de apostilare sau supralegalizare a unui act
oficial


30

8

Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă

30

NOTE :

1 Taxele pentru eliberarea cărţilor de identitate, a paşapoartelor sau a oricăror altor
documente de călătorie acoperă efectuarea tuturor serviciilor de legalizare sau
certificare conexe, prevăzute de lege.


2.     Taxele pentru înscrierea certificatelor de stare civilă străine în registrele de stare civilă
româneşti acoperă efectuarea tuturor serviciilor de autentificare, legalizare sau
certificare conexe, prevăzute de lege.


3.     Contravaloarea colantelor de viză şi a taxei de urgenţă, după caz. sunt incluse în
taxele percepute conform lit. B din tabel.


4.     Contravaloarea colantelor de viză şi a blancheteloi d mentelor de călătorie
deteriorate, rebutate sau, după caz. eliberate cu titlu gratuit se asigură din fondurile
aprobate Ministerului Afacerilor Externe prin legile bugetare anuale.


5.     Contravaloarea blanchetelor cărţilor de identit, si 4e cărţilor electronice de
identitate, eliberate în condiţiile prevăzute la art 14 a·..
^, t) coroborat cu art. 16