revista.lb.ro.orgDe puţin timp, în peisajul publicaţiilor online a apărut şi  Revista online de Lingvistică și Cultură Românească, proiect care doreşte să „dezvăluie aspecte mai puțin cunoscute care țin de adevăruri legate de spiritualitatea, limba și cultura românească.”, anunţă reprezentanţii revistei.
„Revista are menirea de a informa pe cititorul român interesat de problemele de limbă și spiritualitate românească, dar și pe specialistul străin care dorește să afle lucruri noi despre fascinanta limbă și cultură română. Studii de istoria limbii vor prezenta limba română dintr-un punct de vedere aproape cu totul nou. De asemenea, studii de arheologie, genetică și antropologie vor juca un rol major.”, scrie redactorul şef al publicaţiei, Mihai Vinereanu.
„Este bine cunoscut faptul că limba română a fost superficial studiată, încât a ajuns să aibă mii de cuvinte cu etimologie necunoscută, nesigură sau greșit atribuită. Lingvistica românească este cu mult în urma cercetărilor actuale în domeniu, dar nu se face nimic pentru a îmbunătăți situația dezastruoasă în care ne aflăm. Revista noastră își propune să facă lumină în acest sens. Studiile de indo - europenistică fac, în ziua de astăzi, posibilă o mult mai bună cunoaștere a evoluției istorice a limbii române. De asemenea, progresele în domeniul arheologiei, geneticii și antropologiei în general, ne dau posibilitatea de a înțelege mai bine vechimea și adevăratele origini ale poporului român.”, subliniază redactorul şef al publicaţiei.  
„Sperăm ca, încă de la început, să trezim interesul cititorilor români și străini. În același timp, conducerea revistei invită posesorii de adevăruri ce țin de domeniile de interes ale acestei publicații bilingve – specialiști sau nespecialiști – să nu se sfiască să ne contacteze.”, adaugă redactorul şef al publicaţiei, Mihai Vinereanu.
 „Apariţia unei publicaţii destinate ştiinţei şi culturii în general este, în orice moment, şi trebuie privită ca un moment de sărbătoare, din toate punctele de vedere, căci sărbătoarea rămâne, în sensurile profunde ale cuvântului, „zi de veghe, de celebrare“. În condiţiile în care sărbătoarea a devenit, pentru prea mulţi „zi nelucrătoare“, prin îndepărtarea de sensul primar şi păstrarea unui aspect particular, datorată confuziei produse în mintea oamenilor, din cauza necunoaşterii sau a nerespectării concepţiilor timpului, sărbătoarea destinată ştiinţei şi culturii, exploatând virtuţi reale ale muncii şi lipsită de festivism, devine prin ea însăşi mobilizatoare şi declanşatoare de energii, aşa cum era sărbătoarea la începuturi.”, scrie prof. univ. dr. Gheorghe Moldoveanu într-un articol despre apariţia publicaţiei.
Revista este bilingvă cu articole atât în limba română, cât și în limba engleză şi poate fi accesată la link-ul revista limba romana.
 
Urăm şi noi revistei mult succes la început de drum!
Ana Ţuţuianu - RoMedia.gr